เรื่อง การตรวจรับงานเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ขนาด ๓๖,๕๐๐ BTU จำนวน ๖ เครื่อง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY