เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลงและหล่อลื่น ของสำนักปลัดเทศบาล ประจำเดือน มิถุนายน 2561 จำนวน 3 รายการ /เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY