เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางแบบ OVERLAY ซอย 31 ม.7 เชื่อมต่อซอย 29 ม.6 ม.7 ต.ท่าไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY