เรื่อง ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองช่าง จำนวน 5 รายการ/1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY