เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของกองสาธารณสุขฯ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑๑ รายการ / ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY