เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 6 บริเวณตลาดท่าไม้ จำนวน 1 โครงการ

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY