เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY