เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 ซอยบ้านนายเทพ คนตรง จำนวน 1 โครงการ

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY