เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งหมู่ที่ 3 (บริเวณตู้น้ำดื่มสะพานทุ่งฝืด) จำนวน 1 โครงการ

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY