เรื่อง การตรวจรับงานซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 3 (บริเวณตู้น้ำดื่มสะพานทุ่งฝืด)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY