เชิญชวนทิ้งขยะอันตรายในชุมชนให้ถูกที่

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

รู้หรือไม่?...ในบ้านเรามีขยะอันตรายอะไรบ้าง!?

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่าน ทิ้งขยะอันตรายในจุดรวบรวมขยะอันตรายในชุมชน (ถังตัวอย่างดังภาพ) ตามจุดที่ท่านเห็น ซึ่งขณะนี้ได้ตั้งตามจุดต่างๆ เช่น หมู่ที่ ๑ , ๕ ,๖ และ หมู่ที่ ๙ และจุดเพิ่มเติมในระยะเวลาอันใกล้ เพื่อรวบรวมขยะอันตรายเหล่านี้ส่งมอบให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเก็บและทำลายต่อไป

ท่านรู้หรือไม่มีผลิตภัณฑ์ประเภทใดบ้างที่เป็นขยะอันตราย ลองมาดูกันค่ะ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ หลอดไฟ น้ำยาทำความสะอาด ยาและเครื่องสำอางหมดอายุ น้ำยาทาเล็บ น้ำยาเปลี่ยนสีผม กระจกเงา กระป๋องสเปร์ ยาฆ่าแมลง สีทาบ้าน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก ตัวทำละลาย ทินเนอร์ กาว ปากกาเคมี และอื่นๆ อีกมากมายค่ะ ขยะอันตรายจากบ้านเรือนเหล่านี้ หากมีการทิ้งรวมกับขยะทั่วไป อาจเกิดการติดไฟหรือระเบิดได้ ขณะเดียวกันคนงานเก็บขยะอาจได้รับอันตรายจากไอระเหยหรือจากการสัมผัสสารเคมีได้ นอกจากนี้ การนำไปฝังกลบรวมกับขยะทั่วไป สารอันตรายจะสามารถปนเปื้อนสู่น้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ซึ่งเป็นแหล่งในการใช้ผลิตน้ำอุปโภคบริโภคของเราได้

เห็นโทษของขยะอันตรายกันแล้วใช่มั๊ยคะ รักษ์โลก รักษ์ชุมชน ร่วมใจกันนำขยะอันตรายมาทิ้งกันให้ถูกที่นะคะ

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY