งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๙

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลท่าไม้ กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๙ ขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์วันฒธรรมประเพณีไทย ในวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ บริเวณท่าน้ำหน้าวัดคร้อพนัน และขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีจุดเทียนถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี มาร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีเพื่อพ่อหลวง พลังแห่งความสามัคคีของชาวท่าไม้ พลังของคนไทยทุกคน จากนั้นร่วมปิดทองหลวงพ่อฉอย สนุกกับการสอยดาวเพื่อการศึกษา และการทำกระทงจำหน่ายเพื่อการกุศล

ในการนี้เทศบาลตำบลท่าไม้ ได้กำหนดจุดกั้นการจราจรในงานลอยกระทง ไว้จำนวน ๖ จุด ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. ดังนี้

๑. บริเวณก่อนถึงทางรถไฟหน้าร้านโรจนีวัสดุก่อสร้าง
๒. บริเวณสะพานก่อนร้านครัวจันทร์
๓. บริเวณก่อนถึงดับเพลิงท่าไม้
๔. บริเวณสะพานเล็กตรงข้ามศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๙
๕. บริเวณซอยเลียบคลองเล็กก่อนถึงวัดคร้อพนัน
๖. บริเวณถนนท่าไม้ - ตะคร้ำเอน ก่อนถึงวัดคร้อพนัน

ท่านใดที่ใช้เส้นทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบเส้นทางเลี่ยง เพื่อเปลี่ยนเส้นทางการสัญจร และสถานที่จอดรถผู้มาร่วมงานสามารถจอดได้ที่วัดคร้อพนัน

เทศบาลตำบลท่าไม้ ขอความร่วมมือห้ามจำหน่าย ห้ามจุดโคมลอย พลุและดอกไม้ไฟ หากฝ่าฝืนอาจมีโทษและดำเนินคดีตามกฏหมาย โดยจะเน้นการจัดงานตามประเพณีเพื่อความสงบเรียบร้อยเท่านั้น

ลอยกระทงปีนี้ พบกันที่ท่าน้ำหน้าวัดคร้อพนันนะคะ

* การแต่งกาย ชุดสุภาพ ไว้ทุกข์

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY