เชิญชวนประชาชนชาวตำบลท่าไม้รับบริการตรวจสุขภาพให้กับกลุ่มผู้ที่มีอายุ ๑๕ - ๕๙ ปี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน โดยการเอ็กซเรย์

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระต่ายเต้น และ โรงพยาบาลมะการักษ์ เชิญชวนประชาชนชาวตำบลท่าไม้รับบริการตรวจสุขภาพให้กับกลุ่มผู้ที่มีอายุ ๑๕ - ๕๙ ปี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน โดยการเอ็กซเรย์ (ฟรีทุกรายการ) เพื่อหาโรคที่ไม่อาจทราบมาก่อน ดังเวลาและสถานที่ดังต่อไปนี้

- วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ เทศบาลตำบลท่าไม้ โดยให้บริการประชาชน หมู่ ๑ , ๔ และ หมู่ที่ ๙

- วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ ๒ บ้านกระต่ายเต้น โดยให้บริการประชาชน หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๑๐

- วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ วัดคร้อพนัน โดยให้บริการประชาชน หมู่ที่ ๗ และ หมู่ที่ ๘

- วันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ ณ วัดคร้อพนัน โดยให้บริการประชาชน หมู่ที่ ๕ และ หมู่ที่ ๖ 
โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๕.๐๐ น.

สิ่งที่ต้องเตรียมมา
- บัตรประจำตัวประชาชน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.๐ ๓๔๕๔ ๑๐๘๖

* ติดตามข่าวสารต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์เทศบาลฯ : www.thamaikan.go.th
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/Thamaikan 
และระบบเสียงไร้สายทั้งรอบเช้าและรอบเย็นค่ะ

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY