เชิญชวนข้าราชการ-พนักงาน อปท.ทุกแห่ง "พร้อมใจแต่งกายเสื้อสีเหลือง"

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

๙ มิถุนายน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งเชิญชวนข้าราชการ-พนักงาน อปท.ทุกแห่ง "พร้อมใจแต่งกายเสื้อสีเหลือง" ร่วมเฉลิมพระเกียรติโอกาสมหามงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ จึงขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง พร้อมใจกันแต่งกาย "เสื้อสีเหลือง" ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY