"นโยบายการส่งเสริมการใช้จักรยาน"

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วย พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึง "นโยบายการส่งเสริมการใช้จักรยาน" ในรายการคืนความสุขให้กับคนในชาติว่า รัฐบาลจะเร่งส่งเสริมให้มีเส้นทางจักรยานที่ปลอดภัย ให้กับผู้ขับขี่มากขึ้นให้ทั่วถึงทุกภูมิภาค และสามารถเชื่อมโยงให้เกิดเส้นทางจักรยานเพื่อการสัญจรและการท่องเที่ยว และยังเป็นการช่วยประเทศลดการใช้พลังงาน ลดมลพิษ และรักษาสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลท่าไม้ จึงขอรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าไม้ ร่วมการรณรงค์ใช้จักรยานในชีวิตประจำวันตามนโยบายของรัฐบาล ดังกล่าว ซึ่งทางเทศบาลตำบลท่าไม้ ได้มีการขับเคลื่อนการใช้จักรยานเพื่อสุขภาพ เนื่องจากการปั่นจักรยานเป็นการลดน้ำหนักอีกทางหนึ่ง และยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY