เที่ยวเมืองกาญจน์ชมวิถีคนมอญและสะพานมอญ...สะพานแห่งศรัทธา

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

สะพานมอญ เป็นดังสัญลักษณ์ของเมืองสังขละบุรี มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า“สะพานอุตตมานุสรณ์” ตั้งตามชื่อของหลวงพ่ออุตตมะ หรือ พระราชอุดมมงคล แห่งวัดวังก์วิเวการาม พระเกจิชื่อดังผู้ได้ชื่อว่าเป็นเทพเจ้าของชาวมอญ ซึ่งเป็นดังศูนย์รวมจิตใจของทั้งชาวไทย ชาวมอญและชาวกะเหรี่ยงแห่งเมืองสังขละบุรี สะพานแห่งนี้ไม่เพียงเป็นสะพานไม้อันยิ่งใหญ่แต่ยังมีเสน่ห์ความอันน่ายล โดยท่อนไม้ที่ใช้สร้างส่วนหนึ่งนำมาจากต้นไม้ที่ยืนต้นตายอยู่ใต้เขื่อนเขาแหลม โดยในข้อมูลส่วนใหญ่ระบุว่ามีความยาว 850 เมตร แต่ไกด์เยาวชนในพื้นที่บอกกับผมว่าสะพานแห่งนี้ยาว 455 เมตร นับเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในเมืองไทย และยาวเป็นอันดับที่ 2 ของโลกรองจากสะพานไม้อูเบ็งในพม่า สะพานมอญ เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ในปี 2528 แล้วเสร็จสิ้นในปี 2530 มีหลวงพ่ออุตตมะเป็นผู้ดำเนินการสร้างสะพานขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวมอญที่มีศรัทธาต่อองค์หลวงพ่ออุตตมะ นั่นจึงทำสะพานแห่งนี้ได้รับการเรียกขานว่า สะพานแห่งศรัทธา เป็นอีกหนึ่งฉายาหนึ่ง

“สะพานมอญ” หรือ “สะพานอุตตมานุสรณ์” สัญลักษณ์ของ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY