เทศบาลตำบลท่าไม้ร่วมงานสภาวัฒนธรรมฯ ของดีบ้านฉัน ครั้งที่ ๒

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

สภาวัฒนธรรมอำเภอท่ามะกา กำหนดจัดกิจกรรมของดีบ้านฉัน ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๙ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ เทศบาลตำบลลูกแก ช่วงเช้าแต่ละหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งขบวนพร้อมกัน ณ เทศบาลตำบลลูกแกและแห่วนรอบตลาดลูกแก จากนั้นขบวนเข้าสู่สนามโรงเรียนวัดลูกแก ประธานสภาวัฒนธรรมฯ กล่าวรายงาน ต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานในพิธีพร้อมกล่าวเปิดงาน ชมการแสดง และเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าภายในงานของดีบ้านฉันอีกด้วย ในการนี้สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลท่าไม้ ได้ส่งกิจกรรมเข้าร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอท่ามะกา เช่น ประเพณีพื้นบ้านเห่กล่อมลูก การแสดงโชว์ร้องเพลงลูกทุ่ง การจัดบูธแสดงสินค้า ปูนแดงน้ำขิงกำจัดยุงลาย และการแสดงโชว์นวัตกรรมเครื่องออกกำลังกาย โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าไม้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY