ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง จ.สุพรรณบุรี

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลท่าไม้ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง จ.สุพรรณบุรี จำนวน ๒๖ คน เข้าศึกษาดูงานเรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าไม้ ที่ได้รับรางวัลดีเด่นถึง ๓ ปีซ้อน โดยมีนายเกรียงไกร ใจเย็น นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผอ.กองช่าง หัวหน้าสำนักฯ ให้การต้อนรับ และนายดุสิต ทันสมัย ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้บรรยายสรุปตามโครงการดังกล่าว

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY