ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๘

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

นายเกรียงไกร ใจเย็น นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ หน้าพระบรมรุูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยมีนายสมศักดิ์ โพธิ์ศรีทอง นายอำเภอท่ามะกา นำเหล่าข้าราชการ ตำรวจ คณะแพทย์-พยาบาล เหล่ากาชาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมงานในครั้งนี้ ณ ที่ว่าการอำเภอท่ามะกา

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY