เทศบาลตำบลท่าไม้ ร่วมเผ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยขบวนรถไฟพระที่นั่งเพื่อนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ ตุลาคมนี้ ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ขบวนรถไฟพระที่นั่งขบวนพิเศษออกจากสถานีรถไฟจิตรลดา เพื่อต่อไปยังสถานีสะพานแควใหญ่ ซึ่งตามหมายกำหนดการขบวนรถไฟพระที่นั่งจะมาถึงสถานีนครปฐมและสถานีหนองปลาดุกตามลำดับและหยุดขบวนชั่วคราว เพื่อทอดพระเนตรวิถีชีวิตชุมชน ๒ ข้างทาง จากนั้นขบวนรถไฟพระที่นั่งจะผ่านมายังพื้นที่ตำบลท่าไม้ ในการนี้เทศบาลตำบลท่าไม้ ได้เตรียมการรับขบวนรถไฟพระที่นั่งเสด็จผ่านไว้อย่างสมพระเกียรติ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวตำบลท่าไม้ ร่วมรับเสด็จฯ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY