โครงการบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนและครอบครัวในกระบวนการยุติธรรม

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลท่าไม้ร่วมประชุมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนและครอบครัวในกระบวนการยุติธรรม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY