ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยขบวนรถไฟพระที่นั่ง เพื่อนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ ตุลาคมนี้

ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ขบวนรถไฟพระที่นั่งขบวนพิเศษออกจากสถานีรถไฟจิตรลดา เพื่อต่อไปยังสถานีสะพานแควใหญ่ ซึ่งตามหมายกำหนดการขบวนรถไฟพระที่นั่งจะมาถึงสถานีนครปฐมและสถานีหนองปลาดุกตามลำดับและหยุดขบวนชั่วคราว เพื่อทอดพระเนตรวิถีชีวิตชุมชน ๒ ข้างทาง จากนั้นขบวนรถไฟพระที่นั่งจะผ่านมายังพื้นที่ตำบลท่าไม้ ในการนี้เทศบาลตำบลท่าไม้ ได้เตรียมการรับขบวนรถไฟพระที่นั่งเสด็จผ่านไว้อย่างสมพระเกียรติ

ขอให้ประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ในบริเวณทางผ่านของขบวนเสด็จร่วมประดับตกแต่งพระฉายาลักษณ์ พร้อมประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ งดใช้เส้นทางที่ตัดผ่านทางรถไฟที่ไม่ถูกต้องเวลาที่ขบวนรถไฟพระที่นั่งผ่าน ปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาด ป้ายโฆษณา ราวตากผ้า เพื่อความสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

จึงขอเชิญชวนพสกนิกรชาวตำบลท่าไม้ ร่วมแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฝ้ารับเสด็จขบวนรถไฟพระที่นั่งเสด็จผ่าน ในวันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าโรงเรียนวัดคร้อพนัน ถมยาประชาอุทิศ และร่วมสวมใส่เสื้อสีม่วงรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกัน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY