การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

เทศบาลตำบลท่าไม้ กำหนดแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ในวันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้

เพื่อการบริการที่สะดวกและรวดเร็วโปรดนำบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวผู้พิการ ทั้งของผู้ที่รับเองและผู้ที่รับแทนติดตัวมาด้วยนะคะ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY