ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดกระต่ายเต้น

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

วัดกระต่าย..ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564

วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00 น. ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน์องค์กฐิน

วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. พิธีถวายผ้าองค์กฐิน เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล

ประธานอุปถัมภ์องค์กฐิน : กำนันบุญทิ้ง เสมทับ

รองประธานอุปถัมภ์ : คุณจรัล-คุณฤทัยวรรณ ผ่องใส , คุณรำพึง พริคจำรูญ พร้อมครอบครัว

เชิญร่วมทำบุญ ผ้าไตร ๆ ละ 500 บาท , โรงทาน , ซุ้มอาหารได้ที่ คณะกรรมการวัดทุกท่าน โทร. 0 3454 1282 , 08 9183 8125

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY