เรื่อง ขอเชิญเข้ารับวัคซีน "ซิโนฟาร์ม เข็มที่ 2

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้ที่ฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" เข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 22 - 23 กันยายน 2564 เข้ารับบริการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ในวันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2564 (ตามใบนัด) เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY