ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกฯ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยปลายยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยปลายยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY