26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลก ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหายาเสพติด ที่มีผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิก ได้ปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลกในการต่อต้านยาเสพติด มาตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน
เทศบาลตำบลท่าไม้ ร่วมรณรงค์กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564 โดยการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการป้องกันปัญหายาเสพติดผ่าน (Infographics) สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ภายใต้กรอบแนวคิด "่ใช้สติแก้ปัญหา โบกมือลา...ยาเสพติด"
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY