ท่าไม้พร้อม! ลงทะเบียนฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ป้องกันโควิด-19

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจในตำบลท่าไม้ ลงทะเบียนฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ตามโครงการท่าไม้ชวนฉีด ได้ตั้งแต่วันนี้ - 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น- 15.00 น. ณ จุดบริการ ดังนี้
-หมู่ที่ 1 , 5 , 6 , 7 และ 8 ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 7 (ตลาดพระหน้าวัดคร้อพนัน)
-หมู่ที่ 2 , 3 , 4 , 9 และ 10 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านกระต่ายเต้น หมู่ที่ 2
ผู้ที่มีสิทธิลงทะเบียน
-ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป
-มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ของตำบลท่าไม้
-ไม่เคยลงทะเบียนฉีดวัคซีนกับหน่วยงานอื่นๆ
วิธีลงทะเบียน
-สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ณ จุดรับบริการ
(สวมหน้ากากอนามัย พกเจลแอลกอฮอล์และนำบัตรประจำตัวประชาชนมาขอรับบริการ)
-และระบบลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน Google Forms ท่าไม้พร้อม! https://forms.gle/uoBM6n1u65CqH3x8A สำหรับผู้ที่ต้องการลดความเสี่ยงจากการออกนอกบ้าน

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY