จดหมายข่าว : นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้ แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลท่าไม้

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยในวันนี้มีการแถลงนโยบายของนายเกรียงไกร ใจเย็น นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้ ต่อสภาเทศบาล ซึ่งมีสมาชิกสภาเทศบาล ทีมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าไม้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY