โครงการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยร้านค้าแผงลอยภายในเขตเทศบาลตำบลท่าไม้

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าไม้ จัดอบรมตามโครงการจัดความเป็นระเบียบร้านค้าแผงลอย ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าไม้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY