จดหมายข่าว : โครงการ "รวมน้ำใจต้านภัยโควิด-19" ขบวนคาราวานมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลท่าไม้ โดยนายเกรียงไกร ใจเย็น นายกเทศมนตรี เป็นประธาน แจกถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และ อสม. ต.ท่าไม้
สำหรับการมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เทศบาลตำบลท่าไม้ ได้มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มด้อยโอกาส ได้แก่ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ที่อาศัยอยู่ในตำบลท่าไม้ จำนวน 251 ราย

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY