โครงการเทศบาลพบประชาชนแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลท่าไม้ กำหนดแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เมื่อวันอังคารที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้ ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น การตรวจสุขภาพ บริการนวดแผนไทย บริการตัดผมชาย-หญิง พร้อมเลือกซื้อสินค้าดีราคาประหยัดที่นำมาบริการให้กับทุกท่านที่มาร่วมงาน พร้อมกันนี้ตัวแทนจากบริษัท SCG ได้มาแจกกล้าพันธ์ยูคาลิปตัส ให้เกษตรกรที่สนใจนำไปปลูกเพื่อสร้างรายได้ในอนาคตกันแบบฟรีๆ อีกด้วย

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY