เรื่อง โครงการเดินรณรงค์เลิกเหล้าเลิกบุหรี่

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลท่าไม้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรมตามโครงการเดินรณรงค์เลิกเหล้าเลิกบุหรี่ ร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดคร้อพนัน คณะกรรมการชุมชน บริษัทน้ำตาลไทยกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY