เรื่อง โครงการเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 28 มีนาคม 2564

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลท่าไม้ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้

เมื่อวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลท่าไม้ โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น และ โรงเรียนวัดคร้อพนัน ร่วมกันจัดกิจกรรมในครัั้งนี้โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ร่วมเดินขบวนรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของนักเรียนและประชาชนในเขตเทศบาล ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้ ที่มีกำหนดจัดการเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่

นับถอยหลังเลือกตั้งท้องถิ่น "คนท่าไม้ร่วมใจ เข้าคูหา เลือกคนดีมาพัฒนา นำพาท่าไม้..ก้าวไกล" 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY