โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ ประจำปี ๒๕๕๘

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลท่าไม้ กำหนดจัดทำโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ ประจำปี ๒๕๕๘ ขึ้น ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ โดยการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน การฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการผลิตน้ำมะนาวพาสเจอร์ไรส์ โดยมี ผศ.ดร.เชาร์ อินทร์ประสิทธิ รองคณบดี ฝ่ายวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นวิทยากรในการบรรยายตามโครงการดังกล่าว

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY