เรื่อง เชิญชวนประชาชน ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “พ้นภัย”

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนประชาชน ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “พ้นภัย” ฐานข้อมูลภัยพิบัติ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อแจ้งสถานการณ์ภัยพิบัติ โดยป้อนข้อมูลในระบบได้แบบ real time และมีระบบตรวจสอบการร้องขอและการให้ความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ประสบภัยยังสามารถติดตามการนำส่งความช่วยเหลือได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ผ่าน Mobile Application โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ IOS และ Android สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-2517853-6 ต่อ 2207-10

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY