โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเขตเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๘

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

        พิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเขตเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๘ โดยนายเกรียงไกร ใจเย็น นายกเทศมนตรี ประธานการเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ฝ่ายข้าราชการ และผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคร้อพนัน ร่วมเปิดงาน สำหรับรุ่นในการแข่งขันได้แก่อายุไม่เกิน ๑๒ - ๑๕ ปี และรุ่นประชาชน ซึ่งจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดคร้อพนัน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY