เรื่อง ปฏิทินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
นรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร เพิ่มชื่อ/ถอนชื่อ และวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้
- วันรับสมัคร ๘ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น.
"เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส"

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY