กิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

17 - 18 มีนาคม 64 เทศบาลตำบลท่าไม้ ร่วมกับโรงเรียนในเขตเทศบาล หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้

วันที่ 17 มีนาคม 64
บริเวณโรงเรียนวัดกระต่ายเต้น ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

วันที่ 18 มีนาคม 64
บริเวณโรงเรียนวัดคร้อพนัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

นับถอยหลังเลือกตั้งท้องถิ่น วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. -17.00น. ลงคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY