โครงการ คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

        เทศบาลตำบลท่าไม้ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ "คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด" โดยได้กำหนดให้ทุกวันที่ ๒๖ มิถุนายน เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในครั้งนี้ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับอำเภอท่ามะกา พร้อมด้วยหน่วยต่างๆ ภายในเขตอำเภอท่ามะกา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY