เรื่อง กำหนดออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าไม้ กำหนดออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ในระหว่างวันที่ 17 - 19 และวันที่ 22 - 25 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
1. วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 หมู่ที่ 1 (ชุมชนหมู่ 1 พัฒนา) และ หมู่ที่ 9 (ชุมชนร่วมมือพัฒนาหมู่ 9)
2. วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 หมู่ที่ 2 (ชุมชนบ้านกระต่ายเต้นพัฒนา) และ หมู่ที่ 10 (ชุมชนก้าวหน้าพัฒนาหมู่ 10)
3. วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 หมู่ที่ 4 (ชุมชนท่าหว้าพัฒนา) และ หมู่ที่ 5 (ชุมชนพัฒนาห้ารุ่งเรือง)
4. วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 หมู่ที่ 7 (ชุมชนคร้อพนันพัฒนา)
5. วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 หมู่ที่ 6 (ชุมชนศาลาท่าไม้ร่วมใจพัฒนา) และ หมู่ที่ 6 (ชุมชนริมคลองร่วมใจพัฒนา)
6. วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 หมู่ที่ 8 (ชุมชนรางโป่งหัวหินร่วมใจพัฒนา)
7. วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 หมู่ที่ 3 (ชุมชนทุ่งพัฒนาหมู่ 3)
*ท่านที่มีความประสงค์จะรับวัคซีนไปฉีดให้กับสุนัขและแมวของท่านเอง ให้นำกระติกใส่น้ำแข็งมารับวัคซีนด้วยนะคะ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร 0 3454 1775 ต่อ 108 ในวันและเวลาราชการ

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY