เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าไม้และนายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางสาวพจนีย์ ครุฑวงศ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าไม้ ได้ลงนามประกาศ จำนวน ๒ ฉบับ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าไม้และนายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔
 

การรับสมัครรับเลือกตั้ง
วันที่ ๘ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY