ชมรมผู้สูงอายุขอเชิญร่วมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

          ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลท่าไม้ ได้กำหนดจัดกิจกรรม วันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ ขึ้น ในวันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ศาลาการเปรียญวัดคร้อพนัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป โดยมีกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุดังต่อไปนี้

๑. เลือกตั้งประธานชมรมผู้สูงอายุฯ คนใหม่

๒. ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผูสูงอายุ

๓. ทำบุญเลี้ยงภัตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

๔. ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรม

๕. อวยพรวันเกิดให้กับผู้สูงอายุที่เกิดในเดือนมกราคม

๖. จับสลากของขวัญของรางวัลให้กับผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรม

๗. ลงชื่อผู้สูงอายุที่จะเดินทางไปไหว้พระ (หลวงพ่อทันใจและหลวงพ่อพุทธชินราช) ณ จังหวัดตากและจังหวัดพิษณุโลก

ชมรมผู้สูงอายุฯ จึงขอเรียนเชิญสมาชิกชมรมผู้สูงอายุทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY