จดหมายข่าว : โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๓

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าไม้ จัดโครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๓

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในปีมหามงคล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันอังคารที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดโดยนายเกรียงไกร ใจเย็น นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ เจ้าหน้าที่ ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ และลงพื้นที่พัฒนาบริเวณลำห้วยหลังอาคารป้องกันฯ

ผู้ร่วมโครงการ : จิตอาสาตำบลท่าไม้ , ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องที่ , อสม. , กลุ่มนักเรียนผู้สูงอายุ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดคร้อพนัน กลุ่มบริษัท น้ำตาลไทยกาญจนบุรี จำกัด และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล

ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน ที่มาร่วมด้วยช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ให้เกิดความสะอาดสวยงาม ตลอดจนสร้างจิตสำนึกและความสามัคคีของคนในชุมชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY