เรื่อง ประกาศให้มาแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศให้มาแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน

อำเภอท่ามะกา ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ชายไทย ที่เกิดปีมะแม พุทธศักราช ๒๕๔๖ ซึ่งมีภูมิลำเนาตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารอยู่ในท้องที่อำเภอท่ามะกา ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ณ หน่วยสัสดีอำเภอท่ามะกา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ ซึ่งหากเกินกำหนดเวลาที่ประกาศไปแล้วนั้น จะมีความผิดตามกฏหมาย

โดยนำหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ดังนี้
๑. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
๒. ทะเบียนบ้านของผู้มาแสดงตน , ของบิดาและมารดา (ฉบับจริง)
๓. สูติบัตรฉบับจริง (ถ้ามี)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY