ขอเชิญร่วมโครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๓

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลท่าไม้ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมโครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๓
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในปีมหามงคล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดยกำหนดจัดกิจกรรมขึ้น ในวันอังคารที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณลำห้วยหลังอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าไม้
กลุ่มเป้าหมาย : จิตอาสาตำบลท่าไม้ , ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องที่ , อสม. , กลุ่มนักเรียนผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล
มาช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ให้เกิดความสะอาดสวยงาม ตลอดจนสร้างจิตสำนึกและความสามัคคีของคนในชุมชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY