จดหมายข่าว : โครงการคุ้มครองผู้บริโภค (ด้านสุขภาพ) ประจำปี ๒๕๖๓

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

นายเกรียงไกร ใจเย็น นายกเทศมนรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดโครงการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY