๑๒ ปี กปท. มหกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลท่าไม้ โดยนายเกรียงไกร ใจเย็น นายกเทศมนตรี กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าไม้ เข้าร่วมงาน ๑๒ ปี กปท. มหกรรมกองทุนหลังประกันสุขภาพท่องถิ่น เดินหน้าพลังท้องถิ่นไทย รอบรู้ สร้างสุขภาพอย่างยั่งยืน จัดโดย สปสช. รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ กองทุนหลักประกันสุขภาพดีเด่น ระดับจังหวัดและระดับเขต ประจำปี ๒๕๖๑ จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยรับมอบจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมจัดแสดงบูธนวัตกรรมเครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ๗ in ๑ ด้วยแนวความคิดของ นายดุสิต ทันสมัย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม เมืองทองธานี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY