แนะนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับสวนลุงพงษ์ ผักแม่บล - ผักไฮโดรโปนิกส์

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

สวนลุงพงษ์ ผักแม่บล - ผักไฮโดรโปนิกส์
ขายผักไฮโดรโปนิกส์ หรือที่เราคุ้นเคยกันในนามผักสลัด อาทิ กรีนโอ๊ค, เรดโอ๊ค, กรีนคอส, เรดคอรัล, บัตเตอร์เฮด, เรดบัตตาเวีย, ฟินเล่ย์ เราขายกิโลกรัมละ 100 บาท
ผักไฮโดรฯ คือ การปลูกโดยใช้น้ำเป็นองค์ประกอบหลักและใช้สารอาหารสำหรับพืชที่สร้างขึ้นมาด้วยสารสกัดทางเคมี ซึ่งสารอาหารนี้สกัดจากสารเคมี คือ ปุ๋ยเคมีนั่นเอง

ผักไฮโดรฯ ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง เพราะปลูก และดูแลอย่างดี ซึ่งก็แน่นอนว่าไม่ใช้ยาฆ่าแมลง เพราะกระบวนการปลูกใช้สารสกัดทางเคมีทำให้เจริญเติบโตดีอยู่แล้ว และมีการปลูกในโรงเรือนแบบปิด จึงไม่จำเป็นต้องใช้ยาฆ่าแมลง ผักไฮโดรฯ นั้น ปลูกง่าย สะดวก สำหรับคนไม่มีพื้นที่ที่เป็นดิน สามารถปลูกได้ตามอาคารบ้านเรือน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY