โครงการมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชน

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

        องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี โดยนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นายอาทิตย์ สิทธิวิไล สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เขต ๑ อ.ท่ามะกา ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่าไม้ มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชน โดยมีนายเกรียงไกร ใจเย็น นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ในการนี้ได้มอบผ้าห่มให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตเทศบาลฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยหนาว จำนวน ๑,๓๐๐ ผืน

        เทศบาลตำบลท่าไม้ ขอกราบขอบพระคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตตำบลท่าไม้ และผู้เข้าร่วมงานตามโครงการดังกล่าว ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วยดี ขอกราบขอบพระคุณค่ะ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY